Priser

 

Informasjon om priser, betaling, kunde kort, private timer og gruppe timer for høsten 2016.

 

Betaling

 Betaling kan gjøres på to måter:

  1. Betale med kort i våre lokaler (vi tar ikke kontanter )
  2. Betal inn til ØyerYoga sin konto: 1503.47.70309 Oppgi navn og type kort (student/elev/honnør/arbeidsufør/arbeidsledig). Ta med kvittering (gyldig rabattlegitimasjon) og få kort ved oppmøte i ØyerYoga sine lokaler.

 

Prisliste Høsten 2017:

 

Klippekort/ Månedskort:

ØyerYoga vil operere med klippekort og månedskort. Klippekortet er gyldig fra kjøpsdato og i 6 måneder.  Du kan velge mellom 3, 6, 10 eller 20 klipps kort. Månedskortene er gyldig fra kjøpsdato og i 1, 3 eller 5 måneder frem i tid alt ettersom hva månedskort du velger. Ved å operere med to typer kort gir det deg fleksibilitet i å velge det kortet som passer best for deg med tanke på ditt bruk.  Det er for øvrig ingen bindingstid. Gyldighetene på kortene styres utfra kjøpsdato. Klippekortene/månedskortene er personlige og gjelder kun drop inn timer. Kurs og Workshoper har egne priser.

 

Privat timer:

Privat timer kan passe for deg som ønsker en tettere oppfølging med egen instruktør, eller for deg som ikke har mulighet å være med på felles timer. Du får en streddersydd opplegg tilpasset dine mål. 

Priser for privat timer gjelder for èn person. 

Ta kontakt på telefon: 99 00 66 65 eller post@oyeryoga.no for forespørsel om privat timer.

 

Gruppe timer:

Er dere en gruppe eller bedrift som ønsker å prøve yoga i  f.eks sosiale tilstelninger?

Ta kontakt på telefon: 99 00 66 65 eller epost: post@oyeryoga.no for pristtilbud. Oppgi antall deltakere og hvor lenge dere ønsker yogaøkten skal vare.

 

Prisklasser:

Prisklassene er delt inn i voksen, student, barn og elev.

For de over 16 år kan klippekort/månedskort brukes på både Hatha Vinyasa timer og Self – Awakening yoga timer.

Ungdom mellom 16-17 år vil gå under priskategorien elev.

Det gis 10% rabatt til honnør, arbeidsledige og arbeidsuføre.

 

Aldersgrense:

Barne/ungdommstrinn er delt inn i egne alderstrinn. Se timeplan for mer info om de ulike alderstrinnene.

Fra og med fylte 16 år kan du delta på Hatha Vinyasa og Self-Awakening Yoga timer. :)