Om Hatha Yoga

Hva er Yoga?

Yoga er en over 5000 år gammel tradisjon som stammer fra India, og har transformert tusenvis av menneskers liv over hele verden. Ordet yoga betyr «union» og refererer til forbindelsen mellom kropp og sinn. Yoga beskrives som «et svært mangfoldig fenomen. Tross mangfoldet er det likevel noen fellesnevnere. Yoga handler om konsentrasjon og fokusering, om å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv, slik at sansebegjær og mental aktivitet faller til ro og til syvende og sist opphører. Yogapraksisen består av ulike fysiske stillinger, pusteøvelser, meditasjon, konsentrasjonsteknikk og avspenning. 

 

Hatha Yoga

Yogaformen Øyer Yoga vil undervise er hentet fra Hatha Yoga`en. 

Hatha Yoga er en flere tusen år gammel disiplin med opprinnelse i India. I sanskrit betyr ‘ha’ sol eller varm, aktiv eller utadvendt, og “tha” betyr måne eller kulde, passiv eller mottakende. Dette kan også ses på som de to ytterpunktene i oss som mennesker. Hatha Yoga`en er foreningen av disse motsatte kreftene.

Yogateknikken utføres ved hjelp av bevegelse og stillinger, kjent som asanas, samt fokus på pusten, og synkronisering av pust og bevegelse.

Det finnes nærmere 200 Hatha Yoga stillinger, med hundrevis av variasjoner. På den måten kan man enkelt tilpasse stillingene til hver enkelt persons fysiske forutsetninger. De fysiske fordelene man oppnår ved å praktisere Hatha Yoga vil være økt styrke, balanse og fleksibilitet. De psykiske fordelene man oppnår ved å utøve Hatha Yoga er balanse i både kroppen og sinnet vårt. Vi vil da oppnå et harmonisk tankesett, bli mer motstandsdyktige ovenfor for sykdom, og få en generell økt livskvalitet.

Det er ingen «regler» i Hatha Yoga`en som sier at timene må inneholde et visst sett med yogastillinger, eller at yogastillingene må utføres i en viss rekkefølge. Dette gir fleksibilitet i oppsett av timer, og tillater mye variasjon i timene.

 

Hva er fordelene ved å praktisere yoga?

 • Yoga gir bedre styrke, form, fleksibilitet og balanse
 • Yoga forebygger ulike belastningsskader
 • Yoga gir en god kroppsholdning
 • Yoga regulerer pust og puls
 • Yoga forebygger stress
 • Yoga styrker immunforsvaret
 • Yoga reduserer hodepine og migrene       
 • Yoga er med på å lindre kroniske smerter
 • Yoga øker blodsirkulasjonen og stimulerer indre organer
 • Yoga gir økt oppmerksomhet og tilstedeværelse
 • Yoga gir større klarhet og indre ro
 • Yoga stimulerer nervesystemet
 • Yoga gir bedre søvn
 • Yoga er med på å fremme prestasjoner i annen idrett/ aktivitet
 • Yoga bidrar til økt energi og overskudd